Zmiany w ustawie o KRS – schemat postępowania

Zmiany w ustawie o KRS - schematSchemat postępowania w KRS i przed urzędami od 01.12.2014 r.

Etap I – w przypadku postępowania w zakresie danych objętych wpisem do KRS

Wnioskodawca składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis/zmianę wraz z potrzebnymi dokumentami (umowa spółki itp.) w jednej kopii, bez żadnych dodatkowych wniosków do urzędów (bez RG-1, NIP-2). 

Etap II – sąd rejestrowy przesyła drogą elektroniczną dane objęte treścią wpisu do urzędów (CRP KEP i REGON).

Etap III – CRP KEP i REGON nadają automatycznie odpowiednio numer NIP i REGON i również automatycznie przesyłają te dane drogą elektroniczną do sądu rejestrowego, który to też automatycznie zamieszcza je w KRS.

Etap IV – wnioskodawca składa dane uzupełniające (formalnie prowadzi już działalność) do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Nowo powstały podmiot ma na to 21 dni, natomiast podmiot występujący o zmianę danych nie objętych wpisem do KRS ma 7 dniowy termin od dnia zaistnienia zmiany na jej zgłoszenie.

Etap V – CRP KEP (US)przesyła drogą elektroniczną dane uzupełniające do rejestru REGON oraz do ZUS.