Upływ terminu w sobotę

Upływ terminu w sobotęUpływ terminu w sobotę – Od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie terminów w kodeksie cywilnym zostało wprowadzone, na wzór obowiązującego np. już w ordynacji podatkowej rozwiązanie, zgodnie z którym zrównano w zakresie skutków upływu terminu sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy – jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zmiana będzie miała istotne znaczenie dla upływu terminu w procedurze cywilnej (stosuje się tu przepisy kodeksu cywilnego o terminach), co stanowi ułatwienie dla stron postępowania.

O zmianach w kodeksie cywilnym pisaliśmy też w:

Zmiany dotyczące prokury