Archiwa tagu: zatrudnienie ukraińców

Od 1 września zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemców przez PUP

zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemcówDnia 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dotyczą, także zmiany w rejestracji oświadczeń cudzoziemców.

Czytaj dalej