Archiwa tagu: zamówienia publiczne

Nowe prawo zamówień publicznych

paragrafNowa ustawa o zamówieniach publicznych

Nowa ustawa o systemie zamówień publicznych, która ma wdrożyć unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w zamówieniach i ich informatyzację powinna wejść w życie przed 18 kwietnia 2016 r.

Nowa ustawa znajduje się na etapie przyjmowania projektu przez Radę Ministrów.

Rekomendacje w zakresie zmian w ustawie są ściśle związane z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa postanowień unijnych dyrektyw z lutego 2014 r.: tzw. nowej dyrektywy klasycznej, sektorowej i koncesyjnej. Wprowadzają one istotne zmiany w kwestii udzielania zamówień publicznych i koncesji. Przewidują m.in. uelastycznienie, uproszczenie postępowania, większą innowacyjność i wydajność zamówień, oraz odciążenie wykonawców z części obowiązków. Czytaj dalej

Prawo zamówień publicznych – wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

W mediach, jak to w mediach, pojawiają się różne informacje. Piszący te słowa słyszał dyskusję ekspertów w poważnej stacji radiowej, z której to dyskusji wynikało, że zamawiający – wbrew obowiązującym przepisom i nie wiadomo dlaczego – żądają, aby oferent/wykonawca zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę.  Czytaj dalej

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

19 października weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany wydają się znaczne, chociaż dopiero praktyka pokaże na ile zmienią się zasady postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w konkretnych przypadkach.

Kryterium ceny.

Podczas wszystkich dyskusji dotyczących zamówień publicznych pojawiał się ktoś, kto odkrywczo stwierdzał, że największe zło i prawdziwy koniec świata to stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium i że ustawa jest fatalna, a więc wyrzućmy ją do kosza. Tymczasem, owszem praktyka była różna i wielu zamawiających bało się innych kryteriów niż cena, jednak przepis art. 91 ust. 2 brzmiał:  Czytaj dalej