Archiwa tagu: straż miejska

Fotoradary – Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Fotoradary zmiany w ustawieStraże gminne (miejskie) z początkiem 2016 r. bez możliwości używania fotoradarów

A to wszystko za sprawą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, podpisanej przez Prezydenta w dniu 27 sierpnia 2015 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Podstawowym celem niniejszej zmiany ustaw jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie nadal obowiązującego stanu prawnego dotyczącego możliwości ich używania przez straże gminne / miejskie.

Głównym efektem nowelizacji jest odebranie straży miejskiej prawa do rejestrowania wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (zmiana art. 129b ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Kwestia używania fotoradarów przez straże miejskie / gminne od lat budziła spore kontrowersje. Czytaj dalej