Archiwa tagu: składki ZUS

Składki ZUS – umowa zlecenia i umowa o pracę od 1 stycznia 2016 r.

Pisaliśmy wcześniej o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 stycznia przyszłego roku obowiązują nowe zasady naliczania składki ZUS od umów zleceń (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umów o wykonywanie usług na podstawie przepisów o zleceniu). Powstało zagadnienie praktyczne, które w istniejących opracowaniach, komentarzach i informacjach na temat nowych przepisów nie jest wprost rozstrzygane. Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

23 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Tekst ustawy został przekazany do Senatu. Przekazy medialne w zakresie tzw. oskładkowania umów zleceń dalekie są od precyzji a rozmowy w audycjach radiowych i programach telewizyjnych powodują u wrażliwych odbiorców poważne skutki w sferze ogólnie pojętego zdrowia (typowe: od teraz umowy zlecenia będą oskładkowane).

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2015 r. składkom do ZUS podlegają dochody członków rad nadzorczych.  Czytaj dalej