Archiwa tagu: prawo o ruchu drogowym

Bardziej surowe przepisy dla kierowców

surowe przepisy dla kierowcówBardziej surowe przepisy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także zaostrzone przepisy dla „młodych kierowców” – takie zmiany niesie ze sobą Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541). Ustawa wprowadza szereg zmian zaostrzających sankcje wobec kierujących pojazdami którzy popełnią wykroczenia w ruchu drogowym. Służby kontrolne oraz Sądy zostały wyposażone w nowe instrumenty do walki z kierowcami, którzy łamią przepisy.

Ustawę zmieniającą można podzielić na dwie części. Część odnosząca się do przepisów karnych: m.in. zmiany zaostrzające przepisy wobec kierowców w stanie nietrzeźwości, dotkliwe kary finansowe, czy też blokady alkoholowe montowane w samochodach oraz część odnoszącą się do przepisów o ruchu drogowym, m.in. dodatkowe przesłanki zatrzymania prawa jazdy, usunięcia pojazdu na koszt właściciela oraz zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców.

Ustawa obowiązuje od 18 maja 2015 r. z wyjątkiem przepisów odnoszących się do „młodych kierowców” – gdzie przewidziano dłuższe vacatio legis i te przepisy będą obowiązywać od 4 stycznia 2016 r.  Czytaj dalej

Fotoradary – Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Fotoradary zmiany w ustawieStraże gminne (miejskie) z początkiem 2016 r. bez możliwości używania fotoradarów

A to wszystko za sprawą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, podpisanej przez Prezydenta w dniu 27 sierpnia 2015 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Podstawowym celem niniejszej zmiany ustaw jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie nadal obowiązującego stanu prawnego dotyczącego możliwości ich używania przez straże gminne / miejskie.

Głównym efektem nowelizacji jest odebranie straży miejskiej prawa do rejestrowania wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (zmiana art. 129b ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Kwestia używania fotoradarów przez straże miejskie / gminne od lat budziła spore kontrowersje. Czytaj dalej