Archiwa tagu: KRS

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu

30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14)  o następującej treści:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Dotychczas praktyka sądów rejestrowych w tej kwestii nie była jednolita. Wiele sądów dokonywało wpisu prokurenta z takim właśnie zastrzeżeniem – że może on działać łącznie z członkiem zarządu. Odpowiadało to dość powszechnej praktyce w wielu spółkach. Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o KRS – schemat postępowania

Zmiany w ustawie o KRS - schematSchemat postępowania w KRS i przed urzędami od 01.12.2014 r.

Etap I – w przypadku postępowania w zakresie danych objętych wpisem do KRS

Wnioskodawca składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis/zmianę wraz z potrzebnymi dokumentami (umowa spółki itp.) w jednej kopii, bez żadnych dodatkowych wniosków do urzędów (bez RG-1, NIP-2).  Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o KRS

Zmiany w ustawie o KRSIstotne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o KRS – której głównym celem jest usprawnienie procedur rejestracyjnych dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1161).  Czytaj dalej