Archiwa tagu: kodeks cywilny

Od 1 czerwca zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców

zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawcówZ dniem 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie zmiana art. 647(1) k.c., zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Art. 647(1) k.c. reguluje kwestię podwykonawców robót budowlanych, w  tym solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za  zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Czytaj dalej

Upływ terminu w sobotę

Upływ terminu w sobotęUpływ terminu w sobotę – Od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie terminów w kodeksie cywilnym zostało wprowadzone, na wzór obowiązującego np. już w ordynacji podatkowej rozwiązanie, zgodnie z którym zrównano w zakresie skutków upływu terminu sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy – jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Czytaj dalej

Zmiany dotyczące prokury

Zmiany dotyczące prokuryZmiany dotyczące prokury – We wpisie: Zmiany w kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. poruszyliśmy już kwestię zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Kolejna ważna zmiana wchodząca w życie 1 stycznia 2017 r. dotyczy prokury (zmiany w kodeksie cywilnym). Czytaj dalej

Rewolucja w prawie spadkowym ? Zmiany w prawie spadkowym.

Prawo spadkowe, spadki, Rewolucja w prawie spadkowym

Rewolucja w prawie spadkowym

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jako zasada postępowania spadkowego oraz prywatny wykaz inwentarza

We wpisach „Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w Unii Europejskiej” oraz „Planowane zmiany w prawie spadkowym” omawialiśmy najnowsze regulacje prawa spadkowego w unii europejskiej oraz projekt zmian w polskim prawie spadkowym.

Opisane wcześniej zmiany nie znalazły się jeszcze na ścieżce legislacyjnej, tymczasem  inne, bardzo istotne zmiany w prawie spadkowym już obowiązują.  Czytaj dalej

Planowane zmiany w prawie spadkowym

 W Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości znajduje się projekt zmian przepisów prawa spadkowego.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, zamiast obecnych sześciu rodzajów sporządzania testamentów pozostaną jedynie dwa: własnoręczny oraz notarialny. Czytaj dalej