Archiwa tagu: kierowcy

Bardziej surowe przepisy dla kierowców

surowe przepisy dla kierowcówBardziej surowe przepisy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także zaostrzone przepisy dla „młodych kierowców” – takie zmiany niesie ze sobą Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.541). Ustawa wprowadza szereg zmian zaostrzających sankcje wobec kierujących pojazdami którzy popełnią wykroczenia w ruchu drogowym. Służby kontrolne oraz Sądy zostały wyposażone w nowe instrumenty do walki z kierowcami, którzy łamią przepisy.

Ustawę zmieniającą można podzielić na dwie części. Część odnosząca się do przepisów karnych: m.in. zmiany zaostrzające przepisy wobec kierowców w stanie nietrzeźwości, dotkliwe kary finansowe, czy też blokady alkoholowe montowane w samochodach oraz część odnoszącą się do przepisów o ruchu drogowym, m.in. dodatkowe przesłanki zatrzymania prawa jazdy, usunięcia pojazdu na koszt właściciela oraz zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców.

Ustawa obowiązuje od 18 maja 2015 r. z wyjątkiem przepisów odnoszących się do „młodych kierowców” – gdzie przewidziano dłuższe vacatio legis i te przepisy będą obowiązywać od 4 stycznia 2016 r.  Czytaj dalej

Ryczałty za nocleg – raz jeszcze

Ponownie wracamy do sprawy ryczałtów za nocleg  dla kierowców oraz na sprawę diet i kosztów podróży. Pojawiają się w internecie informacje, iż mimo niemal powszechnej opinii, że kierowcom przysługują ryczałty za nocleg, to pracodawcy mogą wygrać sprawę w sądzie pracy o zapłatę takiego ryczałtu.

Oczywiście, można powiedzieć w ten sposób: pracodawca może wygrać taki proces, bo np. pracownik nie wykaże w postępowaniu dowodowym, że wystąpiły przesłanki do zapłaty ryczałtu.  Czytaj dalej