Archiwa tagu: dialog społeczny

12 złotych brutto za godzinę

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

To wynik porozumienia, jakie w dniu 7 kwietnia 2016 roku zawarła Rada Dialogu Społecznego z rządem. Ta stawka ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia ale też samozatrudnionych.

Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego uzgodnili, że minimalne wynagrodzenie ma wynosić 12 zł brutto za godzinę pracy.

Stawka ta będzie wynosiła 12 zł brutto za godzinę zarówno w umowach zlecenia, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienia). Stawka ta ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Przedstawiciele pracowników zgodzili się na takie rozwiązanie, ponieważ pracodawcy twierdzili, że w przypadku umów zawartych na cały rok 2016 konieczność podniesienia wynagrodzeń dla ich pracowników do tego poziomu spowoduje ich nieopłacalność. Czytaj dalej

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Ustawa o Radzie Dialogu SpołecznegoDialog społeczny. Co nowego po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

 

  1. 3 sierpnia 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Wejście w życie ustawy ma w zamierzeniach przywrócić instytucjonalny dialog społeczny zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomie regionalnym. Ustawa jest wynikiem kompromisu i długich dyskusji poprzedzających jej uchwalenie. Na poziomie regionalnym – wojewódzkich rad dialogu regionalnego (WRDS) projekt brzmienia przepisów został najpierw opracowany przez Forum Dialogu Regionalnego – instytucję skupiającą przedstawicieli wszystkich stron dialogu: pracowników, pracodawców, rząd, samorząd. Niestety, w dalszej części negocjacji pomiędzy organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi propozycje Forum Dialogu Regionalnego zostały w pewnym stopniu pominięte, co spowodowało, że Rozdział 4 ustawy dotyczący dialogu regionalnego jest dość lakoniczny (funkcjonowanie WRSD ma być w znacznej mierze oparte na regulaminie) a ponadto pojawiła się niespójność w przepisach w zakresie formy wyrażania woli przez WRDS (stanowiska, opinie). Niezależnie jednak od powyższych zastrzeżeń, należy pozytywnie ocenić sam fakt doprowadzenia do uchwalenia ustawy, bo brak instytucjonalnego dialogu społecznego w ostatnich dwóch latach stanowił poważny mankament realnego funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.  Czytaj dalej