Archiwa tagu: członek zarządu

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu

30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14)  o następującej treści:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Dotychczas praktyka sądów rejestrowych w tej kwestii nie była jednolita. Wiele sądów dokonywało wpisu prokurenta z takim właśnie zastrzeżeniem – że może on działać łącznie z członkiem zarządu. Odpowiadało to dość powszechnej praktyce w wielu spółkach. Czytaj dalej