Archiwa tagu: Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości – orzeczenie Trybunału konstytucyjnego

„Formuła Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, którym poddają się kredytobiorcy, narusza konstytucyjną zasadę równości” – uznał we wtorek (14.4.2015r.) Trybunał Konstytucyjny, uchylając przepisy Prawa bankowego dotyczące tych przepisów. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie, który miał wątpliwości co do zgodności przepisów o BTE z konstytucją oraz Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem sądu pytającego BTE uprawnia banki do kierowania swych wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego, co powoduje brak równowagi między stronami stosunku prawnego poprzez silniejszą pozycję banku. Czytaj dalej