Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym

Służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystymW dniu 16 maja 2017 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla użytkowników wieczystych i właścicieli sieci przesyłowych, która odpowiada na pytania czy i kiedy można ustanowić służebność przesyłu na użytkowaniu wieczystym.

Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów w sprawie o sygn. akt: III CZP 101/16 w odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego?

a w razie odpowiedzi pozytywnej:

  1. Czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste?

podjął uchwałę o następującej treści:

„Służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie może jednak skutecznie żądać ustanowienia takiej służebności, jeżeli urządzenia przesyłowe – zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe  w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej – znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste.”

Sąd Najwyższy zatem generalnie opowiedział się za możliwością ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, co daje przedsiębiorcom przesyłowym możliwość dochodzenia ustanowienia takiego prawa. Jednocześnie uchwała Sądu Najwyższego wskazuje na możliwy kierunek interpretacji (choć nie ma mocy zasady prawnej) w przypadkach żądań użytkowników wieczystych ustanowienia służebności przesyłu w zakresie urządzeń już zainstalowanych na nieruchomościach – istotna jest chwila, kiedy urządzenie zostało zainstalowane na nieruchomości, przed czy po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty, który wnosi o ustanowienie służebności przesyłu w związku z urządzeniem zainstalowanym na nieruchomości przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste musi liczyć się z  oddaleniem jego wniosku. Uchwała Sądu Najwyższego nie jest wiążąca dla sądów powszechnych (poza sądem, który zadał pytanie), to jednak siła autorytetu Sądu Najwyższego wpływa  na kierunek wykładni.