Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że oryginalne kluczyki i dowód rejestracyjny nie są niezbędne do otrzymania odszkodowania

13 października zapadł wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymujący decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2012 roku dotyczącą zakwestionowanych klauzul zawartych w umowie ubezpieczenia Compensy TU, która utrudniała wypłatę odszkodowania za skradziony samochód, w przypadku, gdy konsument nie dostarczył oryginalnych kluczyków, czy nie przedstawił dowodu rejestracyjnego. 

Załóżmy, że jesteśmy właścicielami samochodu, zawarliśmy umowę ubezpieczenia. Wszystko jest w porządku do momentu aż coś się wydarzy. I tak na przykład, problemy pojawiały się w sytuacji, gdy nasz pojazd został skradziony. Compensa, powołując się na ogólne warunki ubezpieczenia, odmawiała wypłaty odszkodowania, jeśli nie dostarczyliśmy oryginalnych kluczyków, nie poinformowaliśmy o ich dorobieniu czy okazaliśmy oryginału dowodu rejestracyjnego. Budziło to wątpliwości UOKiK.

Oczywistym jest przecież, że w takiej sytuacji niektórych urządzeń, czy dokumentów możemy nie posiadać – np. mogły zostać skradzione wraz z samochodem, z mieszkania, z torebki etc.

W opinii UOKiK automatyczne wyłączenie odpowiedzialności w każdym wypadku stwierdzenia kradzieży pojazdu jest bezprawne. Takie postanowienie stanowi niedozwolone postanowienie umowne, ponieważ zobowiązuje konsumenta do przedstawienia oryginałów dokumentów, czy urządzeń niezbędnych do uruchomienia pojazdu, uzależniając od tego wypłatę odszkodowania czy udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Wątpliwości UOKiK wzbudziło też postanowienie, zgodnie z którym w razie wypadku konsument był zobowiązany do skorzystania w pierwszej kolejności z pomocy oferowanej przez producenta pojazdu w ramach gwarancji, a nie z wykupionego w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa ubezpieczenia. Wybór powinien należeć do ubezpieczonego.

13 października 2014 roku sąd oddalił odwołanie ubezpieczyciela i zgodził się z argumentami UOKiK wobec każdej z 11 budzących wątpliwości klauzul. Podtrzymano także karę finansową.