Ryczałty za nocleg – raz jeszcze

Ponownie wracamy do sprawy ryczałtów za nocleg  dla kierowców oraz na sprawę diet i kosztów podróży. Pojawiają się w internecie informacje, iż mimo niemal powszechnej opinii, że kierowcom przysługują ryczałty za nocleg, to pracodawcy mogą wygrać sprawę w sądzie pracy o zapłatę takiego ryczałtu.

Oczywiście, można powiedzieć w ten sposób: pracodawca może wygrać taki proces, bo np. pracownik nie wykaże w postępowaniu dowodowym, że wystąpiły przesłanki do zapłaty ryczałtu. 

Jednakże, nie można twierdzić, po wskazanych przez nas wcześniej orzeczeniach Sądu Najwyższego (uchwała SN z 12.06.2014, II PZP 1/14, uchwała SN z 7.10.2014, I PZP 3/14), że sądy pracy będą miały, co do zasady jakieś wątpliwości. Obrona stanowiska pracodawcy w takim procesie może dotyczyć kwestii dowodowych, względnie czysto formalnych – proceduralnych, ewentualnie można również rozważać zarzut przedawnienia, natomiast nie interpretacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.