Praca w szóstym dniu (soboty)

Praca w szóstym dniuPraca w szóstym dniu. W sierpniu Klub Parlamentarny PO złożył poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy tj. dodanie w art. 151.3 par. 2 o następującej treści:

§ 2. Na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.” 

Do dzisiaj projekt nie został rozpatrzony przez Sejm a jego dalsze losy w znacznej mierze zależą od stanowiska PSL.

Pracodawcy od dłuższego już czasu postulują wprowadzenie do Kodeksu pracy możliwości zapłaty za pracę w 6 dniu (a nie jak jest obecnie, wyłącznie w zasadzie możliwości udzielenia dnia wolnego). Co więcej, wbrew temu co się słyszy w mediach, również pracownicy są zainteresowani taką możliwością. Jeżeli ktoś się decyduje na pracę w sobotę (czy w innym 6 dniu pracy, poza niedzielą – praca w ten dzień podlega odrębnej regulacji) to najczęściej chce otrzymać za to dodatkowe wynagrodzenie. Niestety, wydaje się, że zupełnie niepotrzebny kontekst ideologiczny i polityczny (utrata wywalczonego kiedyś prawa do 5 dniowego tygodnia pracy) może doprowadzić do niepowodzenia tej inicjatywy. Tymczasem, warto zauważyć, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają takich zasad jak prawo pracownika do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz limitu 150 godzin nadliczbowych w roku (z tym, że trzeba też pamiętać, że w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym).

Projekt zakłada zapłatę za 6 dzień (zamiast dnia wolnego), tylko i wyłącznie gdy się nie da dać dnia wolnego albo na wniosek pracownika.