Miesięczne archiwum: lipiec 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – Ważna zmiana w prawie podatkowym dla przedsiębiorców

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Od 15 lipca 2016 roku obowiązuje nowelizacja Ordynacji Podatkowej, wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta będzie miała zastosowanie, jeżeli korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez organy podatkowe pozornych czynności, przekroczy 100.000 zł.

Klauzula ma za zadanie przeciwdziałać unikaniu opodatkowania.

Do unikania opodatkowania prowadzi też wykorzystanie podmiotów tworzonych w tzw. rajach podatkowych w celu transferu dochodu, skutkującego zmniejszeniem podstawy opodatkowania w Polsce. Czytaj dalej