Miesięczne archiwum: wrzesień 2015

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku

Darmowa pomoc prawna od stycznia 2016 rokuDarmowa pomoc prawna od stycznia 2016 roku – Punkty darmowej pomocy prawnej.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przegłosowana przez posłów 25 czerwca 2015 r., ma umożliwić obywatelom, których na to nie stać, uzyskanie pomocy prawnej. Prezydent podpisał ustawę 25 sierpnia 2015 roku.

Ustawa dotyczy pomocy na etapie przedsądowym, kiedy np. jest problem w kontakcie z urzędem, pismo od spółdzielni jest niejasne czy ma miejsce dziedziczenie spadku i obawiamy się jak należy postąpić w związku z możliwymi długami. Czytaj dalej

Fotoradary – Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Fotoradary zmiany w ustawieStraże gminne (miejskie) z początkiem 2016 r. bez możliwości używania fotoradarów

A to wszystko za sprawą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, podpisanej przez Prezydenta w dniu 27 sierpnia 2015 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Podstawowym celem niniejszej zmiany ustaw jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie nadal obowiązującego stanu prawnego dotyczącego możliwości ich używania przez straże gminne / miejskie.

Głównym efektem nowelizacji jest odebranie straży miejskiej prawa do rejestrowania wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (zmiana art. 129b ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Kwestia używania fotoradarów przez straże miejskie / gminne od lat budziła spore kontrowersje. Czytaj dalej