Miesięczne archiwum: sierpień 2015

NSA: adres spółki to adres lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd

NSA: adres spółki to adres lokaluW praktyce wiele spółek jako adres siedziby podaje miejsce, w którym rzeczywiście nie prowadzi żadnej działalności. Na rynku funkcjonuje nawet rodzaj usługi – w najprostszej wersji „wynajem adresu”, w bardziej skomplikowanej dodatkowo obejmującej: udostępnienie miejsca na powieszenie tablicy firmowej, odbiór korespondencji, usługi sekretarskie, itp.

Praktyka ta bywała kwestionowana zarówno przez sądy rejestrowe, jak i przez urzędy skarbowe, ale w końcu, z pewnymi zastrzeżeniami, wyglądało na to, że przynajmniej faktycznie (bo z teorią gorzej) należało ją uznać za dopuszczalną.  Czytaj dalej

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Ustawa o Radzie Dialogu SpołecznegoDialog społeczny. Co nowego po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

 

  1. 3 sierpnia 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Wejście w życie ustawy ma w zamierzeniach przywrócić instytucjonalny dialog społeczny zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomie regionalnym. Ustawa jest wynikiem kompromisu i długich dyskusji poprzedzających jej uchwalenie. Na poziomie regionalnym – wojewódzkich rad dialogu regionalnego (WRDS) projekt brzmienia przepisów został najpierw opracowany przez Forum Dialogu Regionalnego – instytucję skupiającą przedstawicieli wszystkich stron dialogu: pracowników, pracodawców, rząd, samorząd. Niestety, w dalszej części negocjacji pomiędzy organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi propozycje Forum Dialogu Regionalnego zostały w pewnym stopniu pominięte, co spowodowało, że Rozdział 4 ustawy dotyczący dialogu regionalnego jest dość lakoniczny (funkcjonowanie WRSD ma być w znacznej mierze oparte na regulaminie) a ponadto pojawiła się niespójność w przepisach w zakresie formy wyrażania woli przez WRDS (stanowiska, opinie). Niezależnie jednak od powyższych zastrzeżeń, należy pozytywnie ocenić sam fakt doprowadzenia do uchwalenia ustawy, bo brak instytucjonalnego dialogu społecznego w ostatnich dwóch latach stanowił poważny mankament realnego funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.  Czytaj dalej