Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

Nowe Prawo Działalności Gospodarczej

Trwają prace nad nową ustawą regulującą zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe Prawo Działalności GospodarczejMinisterstwo Gospodarki przygotowało projekt Ustawy Prawo Działalności Gospodarczej (PDG), która to już na początku 2016 roku ma zastąpić dotychczasową Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej z 2004 r.

Głównym celem nowelizacji jest ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium RP. Normy te mają służyć ukształtowaniu przyjaznego modus działania organów administracji publicznej. Innymi słowy niniejsza Ustawa ma służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Takie rozwiązanie przyczyniło by się do zapewnienia spójności i transparentności wszystkich regulacji krajowego prawa gospodarczego i jednocześnie rozważnego wprowadzania wyjątków od obowiązujących już norm prawnych.  Czytaj dalej

Uwaga na fałszywe tytuły wykonawcze

Uwaga na fałszywe tytuły wykonawcze. Sprawa nie jest nowa, ale ostatnio przybrała na sile. Pojawiły się sfałszowane tytuły wykonawcze – przede wszystkim nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności.

Mechanizm jest taki:

– są to całkowicie sfałszowane dokumenty, ale posługują się np. rzeczywiście istniejącą sygnaturą,
– powodem jest osoba fizyczna (nieistniejąca lub tzw. „słup”),
– pozwanym duży przedsiębiorca,
– kwoty nie są zbyt duże (żeby nie wzbudzać czujności),
– komornik otrzymuje taki sfałszowany tytuł z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i jeżeli nie sprawdzi prawdziwości dokumentu (a są one niestety prawie identyczne z prawdziwymi orzeczeniami) – przystępuje do egzekucji i np. zajmuje rachunek bankowy, ściąga kwotę i przekazuje rzekomemu wierzycielowi (na rachunek, z którego kwota ta natychmiast znika). Czytaj dalej