Miesięczne archiwum: luty 2015

Składki ZUS – umowa zlecenia i umowa o pracę od 1 stycznia 2016 r.

Pisaliśmy wcześniej o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 1 stycznia przyszłego roku obowiązują nowe zasady naliczania składki ZUS od umów zleceń (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umów o wykonywanie usług na podstawie przepisów o zleceniu). Powstało zagadnienie praktyczne, które w istniejących opracowaniach, komentarzach i informacjach na temat nowych przepisów nie jest wprost rozstrzygane. Czytaj dalej