Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Prawo zamówień publicznych – wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

W mediach, jak to w mediach, pojawiają się różne informacje. Piszący te słowa słyszał dyskusję ekspertów w poważnej stacji radiowej, z której to dyskusji wynikało, że zamawiający – wbrew obowiązującym przepisom i nie wiadomo dlaczego – żądają, aby oferent/wykonawca zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę.  Czytaj dalej

Wykonywanie orzeczeń sądowych z innych krajów Unii Europejskiej bez klauzuli

10 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2).

Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1215/2012 oraz 606/2013.  Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o KRS – schemat postępowania

Zmiany w ustawie o KRS - schematSchemat postępowania w KRS i przed urzędami od 01.12.2014 r.

Etap I – w przypadku postępowania w zakresie danych objętych wpisem do KRS

Wnioskodawca składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis/zmianę wraz z potrzebnymi dokumentami (umowa spółki itp.) w jednej kopii, bez żadnych dodatkowych wniosków do urzędów (bez RG-1, NIP-2).  Czytaj dalej