12 złotych brutto za godzinę

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

12 złotych brutto za godzinę od stycznia przyszłego roku

To wynik porozumienia, jakie w dniu 7 kwietnia 2016 roku zawarła Rada Dialogu Społecznego z rządem. Ta stawka ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia ale też samozatrudnionych.

Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego uzgodnili, że minimalne wynagrodzenie ma wynosić 12 zł brutto za godzinę pracy.

Stawka ta będzie wynosiła 12 zł brutto za godzinę zarówno w umowach zlecenia, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienia). Stawka ta ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Przedstawiciele pracowników zgodzili się na takie rozwiązanie, ponieważ pracodawcy twierdzili, że w przypadku umów zawartych na cały rok 2016 konieczność podniesienia wynagrodzeń dla ich pracowników do tego poziomu spowoduje ich nieopłacalność.

Przedstawiony w styczniu 2016 roku pierwszy projekt wdrażający minimalną stawkę godzinową został mocno skrytykowany przez organizacje pracodawców a nawet niektóre resorty. Rząd go poprawił i znów skierował do konsultacji. Pracodawcy przedstawili długą listę zawodów, które powinny być wyłączone z ustawy.

Pracodawcy i związkowcy uzgodnili ostatecznie wprowadzenie zmian w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z obowiązku tego wyłączono podmioty, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie realizacji zlecenia lub świadczenia usług oraz pobierających wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym. Z regulacji wyłączeni zostaną również ci, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi osobiście, ale zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców.

Rada Dialogu Społecznego uzgodniła także przepisy przejściowe, które pozwolą dostosować umowy w toku, zwłaszcza w systemie zamówień publicznych, do wejścia w życie stawki minimalnej.

Zgodnie z ustaleniami na forum RDS Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli przeprowadzać o każdej porze dnia i nocy kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia – bez upoważnienia. Kontrole wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia bez uprzedzenia będą mogli prowadzić w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Należy mieć na uwadze, że fakt, iż udało się osiągnąć kompromis na forum RDS nie oznacza jeszcze, że ustawa zostanie wprowadzona w życie w niezmienionej formie.

Pojawiły się też zapewnienia, że jeżeli Rada Dialogu Społecznego postanowi zwiększyć poziom płacy minimalnej na rok 2017 (płaca minimalna jest podnoszona w ostatnich latach o przeciętnie 100-150 zł), to także stawka 12 zł na godzinę w umowach zlecenia i w przypadku samozatrudnienia zostanie odpowiednio zwaloryzowana.